Lev Tolstoy

(1828-1910)

Görkəmli rus yazıçısı Lev Tolstoy hekayə və romanları, eləcə də publisistikası və fəlsəfi fikirləri ilə dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutur. XIX əsr rus cəmiyyətinin realistik mənzərəsini canlandırdığı romanları ilə yanaşı, həyatını və dini-mənəvi görüşlərini əks etdirdiyi “Uşaqlıq”, "İlk gənclik", “Gənclik”, "Etiraflarım", "İman nədir", "Allahın səltənəti qəlbimizdədir" kimi əsərləri də dünya oxucuları tərəfindən həmişə böyük maraqla qarşılanmışdır.

Əsərləri:  "Hərb və sülh", "Anna Karenina", "İvan İliçin ölümü", "Kreyser sonatası", "Dirilmə", "Hacı Murad", "Sergi ata", "Kazaklar", "Ağa və kölə", "Canlı meyit", "İnsan nə ilə yaşayır?", "Şeytan", "Ailə səadəti" və s.

 

51 kitab